Tuyển Dụng

Viet Diamond Travel đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự du lịch và luôn chào đón các bạn về team của mình. Để phục vụ nhu cầu mở rộng thị trường trong thời gian tới.